Pobierz katalog
Moja lista produktów: 0
wstecz

Zdrowe życie a podłogi drewniane

Sentinel Haus institut/Nikolaus Herrmann
Sentinel Haus institut/Nikolaus Herrmann

Przyjemną, spokojną atmosferę panującą w tym jednorodzinnym domu uzyskano dzięki połączeniu białych ścian, wysokiej jakości desek Villapark Dąb Farina firmy Bauwerk Parkett oraz dużych okien.

Zdrowe życie Peter Bachmann

Większą część naszego życia spędzamy w pomieszczeniach. Jakość wnętrz, w których żyjemy, oddziałuje na nasze samopoczucie, a tym samym na nasze zdrowie. Wpływ na to, jak się czujemy, mają z jednej strony materiały, z których powstał budynek i zawarte w nich szkodliwe substancje, np. rozpuszczalniki i formaldehydy. Z drugiej zaś strony sami przyczyniamy się np. do rozwoju pleśni i grzybów czy podwyższonego stężenia dwutlenku węgla wewnątrz budynków mieszkalnych. Przebywanie w takich pomieszczeniach może być nie tylko nieprzyjemne, ale także niebezpieczne dla zdrowia.

Projektowanie budynków o zoptymalizowanym potencjale energetycznym oraz renowacja starszych domów to bardzo ważne kwestie. Jednak całkowicie uszczelnione elewacje, tak pożądane przez większość użytkowników lokali mieszkalnych, znacząco utrudniają wymianę powietrza. W rezultacie szkodliwe substancje pochodzące z różnych źródeł mogą gromadzić się w pomieszczeniach. Najważniejsze organizacje zajmujące się ochroną środowiska w Austrii, Niemczech i Szwajcarii od lat zwracają uwagę na ten problem. Od 2006 roku Instytut Sentinel Haus podejmuje lokalne i międzynarodowe działania na rzecz wypracowania naukowych, a jednocześnie mających zastosowanie w praktyce standardów dotyczących wpływu, jaki budynki mieszkalne i biurowe mogą mieć na zdrowie. Nie istnieją żadne regulacje prawne co do oceny wnętrz mieszkalnych w kontekście ich oddziaływania na zdrowie mieszkańców. W Niemczech wkrótce nie będą już wymagane krajowe aprobaty techniczne wydawane przez niemiecki Instytut Technologii Budownictwa (DIBt). Może to doprowadzić do sytuacji, w której brak będzie jasności co do aspektów zdrowotnych materiałów budowlanych dostępnych na rynkach Unii Europejskiej. Instytut Sentinel Haus działa na rzecz osób, którym zależy na zdrowym życiu w budynkach, które zaprojektowano z troską o samopoczucie mieszkańców.

W ramach projektu badawczego wspieranego przez Niemiecką Federalną Fundację Środowisko (DBU), Instytut Sentinel Haus przeprowadził konsultacje z naukowcami, lekarzami, architektami oraz przedstawicielami władz. Rezultatem tych rozmów było wypracowanie tzw. “Gesundheitspass” – paszportu zdrowotnego będącego zestawem wytycznych co do jakości powietrza w pomieszczeniach. Dokument ten jest na bieżąco dopracowywany i dostosowywany do najnowszych osiągnięć naukowych. Na jego podstawie Instytut Sentinel Haus doradza inwestorom i producentom materiałów budowlanych, a także szkoli architektów, projektantów wnętrz, kierowników budów, szefów firm budowlanych i osoby odpowiedzialne za sprawy handlowe. Ponadto doświadczeni eksperci Sentinel Haus służą pomocą przy realizacji projektów budów i renowacji inwestycji różnego typu, od ośrodków pomocy społecznej po budownictwo mieszkaniowe o wysokim standardzie. Innym istotnym obszarem działań instytutu jest gromadzenie, weryfikacja i analiza informacji na temat przyjaznych dla zdrowia materiałów budowlanych.

W celu zapewnienia odpowiedniego, przyjaznego dla zdrowia powietrza w pomieszczeniach, Sentinel Haus opracował składającą się z kilku etapów koncepcję kontroli jakości. Warunkiem niezbędnym do tego, by wnętrze było nieszkodliwe dla zdrowia mieszkańców są certyfikowane materiały budowlane. Szczególnie ważne jest, by nie uwalniały one toksycznych substancji. Od 2010 roku firma Bauwerk Parkett we współpracy z Sentinel Haus stale kontroluje jakość swoich produktów. Parkiety szwajcarskiego producenta spełniły wysokie standardy instytutu i pomyślnie przeszły niezależne testy. Deski Bauwerk uzyskały rekomendację Sentinel Haus jako produkty przyjazne dla zdrowia.

Jedną z analizowanych podczas badań kwestii jest suma lotnych związków organicznych i formaldehydu zgodnie z wytycznymi Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB), instytucji zajmującej się oceną materiałów budowlanych pod kątem ich wpływu na zdrowie. Standardy AgBB są znacznie surowsze i bardziej szczegółowe niż państwowe aprobaty techniczne czy certyfikaty jakości przyznawane produktom przez różne organizacje. Elektroniczna baza danych AgBB zawiera informacje o materiałach budowlanych zweryfikowanych pod kątem emisji szkodliwych substancji oraz ich wpływu na zdrowie.

Dlaczego jednak nie wystarczy po prostu używać przyjaznych dla zdrowia materiałów, nie zaprzątając sobie głowy pozostałymi elementami znajdującymi się w pomieszczeniu? Trzeba pamiętać, że do wykończenia wnętrz używa się różnych materiałów. Podkłady, wypełniacze, kleje, materiały izolacyjne i uszczelniające często pozostają niewidoczne dla użytkowników. Jednak to, czy uwalniają jakiekolwiek substancje ma ogromny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach. Jeszcze większy mają farby, lakiery, woski i oleje stosowane do wykańczania parkietów. Architekci i projektanci muszą zatem zdawać sobie sprawę, że materiały przez nich używane mają znaczenie dla zdrowia przyszłych mieszkańców budowanych i wykańczanych wnętrz.

Oprócz starannego doboru materiałów budowlanych, istotnym elementem koncepcji Sentinel jest kontrola dostarczanych produktów oraz nadzór budowlany, w tym dotrzymywanie zalecanych okresów wietrzenia budynku. Są to warunki niezbędne do zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniach. Po kontroli jakości materiałów, niezależni eksperci powinni przeprowadzić jeden lub kilka pomiarów parametrów powietrza, a następnie wydać odpowiedni certyfikat. Wyniki badania należy odnieść do zaleceń niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska (UBA) oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Trwają obecnie prace nad rozszerzeniem zakresu wspomnianych zaleceń tak, by miały one zastosowanie również na etapie użytkowania budynku i mogły być wykorzystywane na przykład do oceny cyrkulacji powietrza lub stosowanych środków czystości. Wykaz poszczególnych etapów tej procedury dowodzi, że przyjazne dla zdrowia powietrze w pomieszczeniach to nie przypadek. To wynik dokładnego planowania i korzystania zarówno z osiągnięć nauki jak i techniki.

Certyfikowane materiały budowlane o zredukowanej zawartości szkodliwych substancji, takie jak te używane do wykończenia desek Bauwerk oraz specjalny system wentylacji pomieszczeń pozwalają projektować przyjazne dla zdrowia budynki o zoptymalizowanym potencjale energetycznym.

Szkodliwe dla zdrowia powietrze w pomieszczeniach: rozwiązanie – właściwa konstrukcja budynku

Budynki nieocieplane (dawniej):

Zewnętrzna powłoka przepuszcza powietrze*

 

Budynki ocieplane (nie wg wytycznych Sentinel):

Zewnętrzna powłoka nie przepuszcza powietrza*

Wnętrza wykończono zwykłymi materiałami budowlanymi

Budynki ocieplane (wg wytycznych Sentinel):

Zewnętrzna powłoka nie przepuszcza powietrza*

Wnętrza wykończono materiałami o obniżonych parametrach emisji

ZIELONA POWŁOKA: Zewnętrzna powłoka

BIAŁA POWŁOKA: Warstwa ocieplenia

CZERWONA POWŁOKA: Zwykłe materiały budowlane

NIEBIESKA POWŁOKA: Materiały budowlane ze minimalizowaną emisją

= : System wentylacji

* Zewnętrzna powłoka = cała zewnętrzna część budynku wraz z elewacją, podmurówką, dachem, oknami i drzwiami.

Koncepcja budynku według Sentinel Haus wykracza poza fazę konstrukcji

Etapy budowy według koncepcji Sentinel Haus

Zewnętrzna konstrukcja i etap pierwszy

6. Pomiary / Certyfikacja nieruchomości

5. Budowa podlegająca kontroli jakości

4. Certyfikowana firma budowlana

3. Certyfikowany architekt / planista

2. Sprawdzone i zatwierdzone materiały budowlane i inne komponenty

1. Umowa z deweloperem zawierająca zapisy o oczekiwanych parametrach powietrza w pomieszczeniach

Etap użytkowania budynku

4. Nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem budynkiem

3. Skontrolowane i zatwierdzone środki czystości

2. Skontrolowane i zatwierdzone meble i wyposażenie

1. Nieruchomość zweryfikowana pod kątem nieszkodliwości dla zdrowia

Wrażenie harmonii we wnętrzach górskiego domu w dolinie Attenal osiągnięto, łącząc szczotkowane i olejowane deski z kolekcji Trendpark firmy Bauwerk Parkett w kolorze naturalnego dębu z odcieniami bieli i szarości.

 

źródło: First Floor 16 Healthy living – Peter Bachmanno