Pobierz katalog
Moja lista produktów: 0
wstecz

Instrukcja montażu podłóg Kahrs

lnstrukcja montażu podłogi drewnianej Kahrs w systemie Woodloc 5S

Przedstawiona poniżej instrukcja dotyczy montażu parkietu warstwowego jako podłogi pływającej, z wykorzystaniem systemu łączenia bezklejowego Woodloc 5S.
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz informacji związanych z klejeniem podłogi do podłoża lub montażu na ogrzewaniu podłogowym wejdź na stronę www.kahrs.com, pobierz oraz zapoznaj się z naszymi zaleceniami dotyczącymi montażu w systemie Woodloc 5S oraz broszurą „ Podłoża i ogrzewanie podłogowe'' lub skontaktuj się ze sprzedawcą podłogi.

Przygotowanie

Należy pozostawić deski podłogowe w opakowaniu. Otwierać opakowanie w miarę postępu prac montażowych. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu. 

 • Podłoże musi być równe, suche i stabilne. Jeśli na podłożu znajduje się wykładzina podłogowa lub dywan, należy je usunąć. W przypadku montażu na podłożu z tworzywa sztucznego (EPS) - patrz instrukcja montażu w systemie Woodloc 5S dostępna na stronie internetowej www.kahrs.com
 • lstnieje możliwość montowania parkietu drewnianego Kahrs na ogrzewaniu podłogowym. Należy pamiętać iż system grzewczy powinien zapewnić efektywną, równomierną dystrybucję ciepła na całej powierzchni podłogi. Temperatura na powierzchni podłogi nigdy nie może przekroczyć 27 o C .

UWAGA: Montaż na ogrzewaniu podłogowym Wymaga użycia izolacji paroszczelnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat montażu na ogrzewaniu podłogowym odwiedź stronę www.kahrs.com i zapoznaj się z broszurą „ Podłoża i ogrzewanie podłogowe” .

 • Należy sprawdzić czy podłoże jest równe dokonując pomiarów odpowiednio na długości 2 m 0,25 m. W przypadku nierówności większych niż 3 mm przy pomiarze na długości 2 m lub większych niż 1,2 mm przy pomiarze na długości 0,25 m, przed przystąpieniem do montażu należy wyrównać podłoże. 
 • Wilgotność względna w pomieszczeniu nie może przekraczać 60 %. Jeśli wilgotność względna jest mniejsza niż 30% zwiększa się ryzyko związane z wypaczaniem się desek. Przed przystąpieniem do montażu zarówno pomieszczenie jak i deski powinny być ogrzane do normalnej temperatury pokojowej. W większości przypadków parkiet należy chronić przed wilgocią pochodzącą z podłoża stosując izolację paroszczelną. Zalecamy użycie Kahrs Tuplex lub odpornej na zużywanie się folii polietylenowej o grubości 0,2 mm, której arkusze powinny zachodzić na siebie na szerokości co najmniej 200 mm. Jeśli podłoże stanowi wylewka betonowa, podłoga z lekkiego betonu, podłoga betonowa położona bezpośrednio na gruncie, podkład z dylatacją skurczową lub system ogrzewania podłogowego, położenie dylatacji przeciwwilgociowej jest obowiązkowe. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie oczyścić Podłoże. Jeżeli wilgotność względna podłoża przekracza 95% należy zrezygnować z montażu podłogi. 
 • Na izolacji przeciwwilgociowej należy ułożyć warstwę pośrednią tzw. dźwiękochłonną tłumiącą odgłosy kroków (na 

Kahrs Tuplex nie należy kłaść warstwy pośredniej). Do tego celu należy wykorzystać piankę poliuretanową o grubości 2- 3 mm lub papier podłogowy. Warstwę pośrednią należy układać krawędź do krawędzi. 
W podłużnych pomieszczeniach deski należy układać wzdłuż dłuższych boków pomieszczenia. Podłoga rozszerza się i kurczy pod wpływem zmian wilgotności powietrza z tego względu należy pozostawić co najmniej 10 mm odstęp, tzw. szczelinę dylatacyjną, między krawędziami podłogi, a ścianami oraz innymi stałymi elementami (schodami, filarami progami, itd.) W przypadku większych powierzchni (> 6 m) szczeliny dylatacyjne powinny mieć szerokość 1,5 mm na każdy metr szerokości podłogi. Szczeliny te powinny znaleźć się wokół całej podłogi. W przypadku parkietu warstwowego montowanego za pomocą systemu Woodloc 5S maksymalna szerokość podłogi wynosi 25 m. Jeśli szerokość podłogi jest większa należy podzielić podłogę szczeliną dylatacyjną. Szczelinę dylatacyjną pokrywa się listwą. -Listwa podłogowa lub listwa dylatacyjna powinny być o 50 % szersze niż szczelina dylatacyjna.

Przykład: Jeżeli obliczenia wykazały konieczność utworzenia szczeliny dylatacyjnej o szerokości 12 mm między podłogą i ścianą, 
listwa przypodłogowa powinna mieć co najmniej 18 mm. W przeciwnym razie jako, że podłoga może się skurczyć istnieje ryzyko powstania szpary między podłogą i listwą. 

Montaż

Parkiet warstwowy Kahrs z systemem Woodloc 5S montuje się jako podłogę pływającą tzn. nie przytwierdzając jej w sposób trwały do podłoża. Deski połączone są ze sobą bez użycia kleju. Najpierw oblicz ile rzędów desek musisz ułożyć. Jeżeli ostatni rząd będzie węższy niż 30 mm, musisz przyciąć także pierwszy rząd desek. W przypadku podłogi z systemem Woodloc 5S montaż jest łatwiejszy, jeżeli zaczniesz ją układać od ściany dłuższej, na której jest najwięcej drzwi. Jeżeli drzwi są już zamontowane w krótszej ścianie pomieszczenia, zmień kierunek układania desek i rozpocznij od tej ściany każdy rząd desek. Pamiętaj, że deski należy układać tak, aby wpusty (boki desek z wystającą dolną krawędzią) były zwrócone w stronę pomieszczenia. 

 1. Zacznij od narożnika układając deski tak, aby wpusty ( boki desek z wystającą dolną krawędzią ) były zwrócone w stronę pomieszczenia. Między krótszą krawędź deski, a ścianę włóż klin dylatacyjny. Odległość dłuższego boku od ściany można ustalić później, po ułożeniu trzech rzędów desek. 
 2. Dociskaj deski pod kątem w sposób przedstawiony na rysunku 
 3. Postępuj w ten sam sposób do momentu ułożenia całego pierwszego rzędu. Jeśli jest to konieczne układaj deski od strony prawej do lewej. Patrz zalecenia specjalne w instrukcji montażu za pomocą systemu Woodloc 5S dostępnej na stronie www.kahrs.com
 4. Ostatnia deskę pierwszego rzędu przytnij na odpowiednią długość po czym zacznij układać kolejny rząd od kawałka, który pozostał po ułożeniu pierwszego rzędu. Połączenia krótkich krawędzi desek w kolejnych rzędach, powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej o 500 mm. 
 5. Dociśnij deskę pod kątem do deski leżącej przed nią, jednocześnie dociskając deskę w dół. 
 6. Dociśnij kolejną deskę dłuższym bokiem, następnie opuść krótszy bok deski. 
 7. Postukaj lekko klockiem od dłuższego boku, aby upewnić się, że deska znalazła się w prawidłowym położeniu. 
 8. Po ułożeniu trzech rzędów desek można ustalić odległość podłogi od ściany. Włóż kliny dylatacyjne między podłogę i ścianę. 
 9. Pierwszy rząd desek należy niekiedy dopasować do nierównej ściany. Ułóż pierwszy rząd desek i upewnij się, że wszystkie złącza poprzeczne zostały prawidłowo połączone i nie przesunęły się. Przyłóż cały do rząd do nierównej ściany i odwzoruj (odrysuj) na nim kontur ściany. Przytnij i zamontuj deski. Kontynuuj układanie kolejnego rzędu. 
 10. Wywierć otwory w deskach na rury instalacji grzewczej. Otwory powinny być o co najmniej 20 mm większe od średnicy rury. Przytnij deski tak, jak to pokazano na rysunku. Po ułożeniu deski przyklej jej odciętą część i zakryj otwory specjalnymi nakładkami. 
 11. W razie konieczności przycięcia framugi drzwiowej, użyj deski podłogowej jako podkładki, aby uzyskać prawidłową wysokość. W razie potrzeby postukania w deskę na całej długości zabezpiecz złącze deski za pomocą odciętego krótszego boku kawałka deski, wsuwając go w złącze. 
 12. Ostatni rząd desek przytnij do odpowiedniej szerokości. Ostatnią deskę połóż na wierzchu przedostatniego rzędu desek przesuwając ją o 5 mm w kierunku ściany. Zaznacz linię cięcia przykładając inną deskę stroną bez wpustu. 
  Ułóż przyciętą deskę. Zrób podobnie z następną deską. 
 13. Zamknij ostatni rząd używając do tego celu narzędzia Blokującego. Użyj narzędzia na każdym złączu, ciągnąc je w swoją stronę. Pozwoli to na przesunięcie wpustu zabezpieczającego Woodloc 5S do pozycji zablokowanej. 
  Po umieszczeniu na miejscu wszystkich wpustów zabezpieczających rząd podłogi jest zamknięty. Teraz pozostaje już tylko zamontowanie listew przyściennych. Listew przyściennych nie należy zbyt mocno dociskać do podłogi. W miejscach przejść do innych pomieszczeń stosuje się np. listwy przejściowe lub listwy zakończeniowe. 
 14. W razie potrzeby deski można układać z dowolnej strony. Podłoga montowana z wykorzystaniem systemu Woodloc 5S jest również łatwa do rozmontowania. Użyj narzędzia blokującego. W taki sam sposób jak podczas montażu podłogi. Ciągnij narzędzie w swoją stronę, aż wpust zabezpieczający przesunie się do pozycji odblokowanej umożliwiając rozmontowanie desek. 
 15. Jeżeli ustawienie deski pod kątem okaże się nie możliwe Np. ze względu na futrynę drzwiową lub nisko umieszczony Grzejnik, należy: usunąć 2/3 krawędzi wpustu. posmarować deskę klejem i postukując kowadełkiem ułożyć ją na swoim miejscu. 

W razie kontynuowania prac wykończeniowych w pomieszczeniu, należy zabezpieczyć podłogę materiałem przepuszczającym wilgoć, na przykład papierem ochronnym Kahrs. 
W razie pytań związanych z wilgotnością podczas budowy/ montażu, jeśli podłoga jest montowana na innym podłożu 
niż opisane powyżej, jeśli podłoga jest montowana na dużej powierzchni w razie innych pytań, należy skontaktować się z dostawcą podłogi lub z naszą firmą. W przypadku natrafienia na uszkodzoną lub wybrakowaną deskę, należy odłożyć ją na bok. Może się okazać, że nie będzie potrzebna lub zostanie wykorzystana jako zakończenie. Wybrakowaną deskę można również wymienić w miejscu zakupu Podłogi. Monter jest odpowiedzialny o to, aby nie montować wybrakowanych desek. Dlatego, ważne jest sprawdzenie każdej deski przed jej zamontowaniem. 

Konserwacja

Jedną z zalet podłóg Kahrs jest łatwość utrzymania ich w czystości i zachowania ich estetycznego wyglądu. 
Pielęgnacja codzienna polega na odkurzeniu powierzchni podłogi oraz przetarciu jej od czasu do czasu wilgotnym mopem. Do pielęgnacji podłogi należy stosować Kahrs Cleaner rozcieńczony w letniej wodzie. Wskazówka: do przecierania podłogi na wilgotno należy używać takiej ilości wody, aby podłoga wyschła całkowicie w ciągu 1 minuty po przetarciu. 
W razie konserwacji należy stosować się do wskazówek dla danego wykończenia powierzchni. Patrz broszura 'Konserwacja" dostępna na stronie www.kahrs.com. 
Rozlane na podłogę Kahrs ciecze nie pozostawią plam, jeżeli zostaną od razu wytarte. Nie należy dopuszczać do pozostawienia przez dłuższy czas na podłodze rozlanej wody, szczególnie na podłodze bukowej, która jest wyjątkowo wrażliwa na wilgoć. W pomieszczeniach, w których zachodzi prawdopodobieństwo częstego lub długotrwałego kontaktu podłogi z wodą zalecamy pokrycie podłogi lakierowanej dodatkową warstwą lakieru lub podjęcie dodatkowych zabiegów konserwujących w przypadku podłogi olejowanej. Pozwoli to na zabezpieczenie szczeliny między deskami i zapewni lepszą ochronę przed wilgocią. Należy położyć przy drzwiach wejściowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia wycieraczki, ponieważ zapobiegają one wnoszeniu zanieczyszczeń i piasku, które mogą szybko zniszczyć powierzchnię podłogi. Aby, uniknąć porysowania podłogi należy zabezpieczyć nogi od mebli podkładkami ochronnymi (nie zaleca się podkładek metalowych, które mogą pozostawiać ślady na podłogach. W przypadku intensywnej eksploatacji podlogi i jej szybkiego zużywania się, można poddać podłogę renowacji polegającej na maszynowym cyklinowaniu i zabezpieczeniu powierzchni. Podłogi warstwowe Woodloc 5S mają grubą warstwę licową (wierzchnią, która pozwala na ich kilkukrotne cyklinowanie l lakierowanie).
W razie zaplamienia podłogi należy ją wyczyścić za pomocą łagodnych środków czyszczących (nie zawierających 
amoniaku) np, Kahrs Cleaner rozcieńczony w letniej wodzie. Stosując silniejsze środki czyszczące należy zachowywać ostrożność, gdyż przedawkowanie lub zbyt mocne tarcie powierzchni może uszkodzić lakier.